Η αποστολή BIOMAZA (BIOMASS) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

Με περισσότερους από 100 παγκόσμιους ηγέτες στο COP26 να έχουν δεσμευτεί να σταματήσουν και να αντιστρέψουν την αποψίλωση των δασών και την υποβάθμιση της γης μέχρι το τέλος της δεκαετίας για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η υγεία των δασών του κόσμου βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα.

Απορροφώντας γιγατόνους ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, τα δάση της Γης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον κύκλο του άνθρακα και στο κλιματικό σύστημα. Ωστόσο, η αποψίλωση των δασών, ιδιαίτερα σε τροπικές περιοχές, έχει ως αποτέλεσμα μέρος του αποθηκευμένου άνθρακα να απελευθερώνεται πίσω στην ατμόσφαιρα, επιδεινώνοντας την κλιματική αλλαγή. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι το τροπικό δάσος του Αμαζονίου απελευθερώνει τώρα στην ατμόσφαιρα περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από αυτό που απορροφά.

Η αποστολή BIOMAZA (BIOMASS) της European Space Agency (ESA) θα παίξει σύντομα βασικό ρόλο στην παροχή νέων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των δασών μας, πώς αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και να βελτιώσει τις γνώσεις μας για τον κύκλο του άνθρακα. Με την εκτόξευση να έχει προγραμματιστεί για το 2023, η αποστολή βρίσκεται τώρα στις τελευταίες φάσεις ανάπτυξής της, έχοντας πρόσφατα περάσει αρκετά βασικά ορόσημα.

Η αποστολή BIOMAZA θα χρησιμοποιήσει μια νέα τεχνική μέτρησης από το διάστημα για να παρέχει νέες πληροφορίες σχετικά με τα δάση. Η δασική βιομάζα δεν περιλαμβάνει μόνο τον κορμό του δέντρου, αλλά και τον φλοιό, τα κλαδιά και τα φύλλα. Τα δεδομένα από την αποστολή BIOMAZA θα μειώσουν τις μεγάλες αβεβαιότητες στους υπολογισμούς των αποθεμάτων άνθρακα και των ροών άνθρακα στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ροών άνθρακα που σχετίζονται με την αλλαγή χρήσης γης, την υποβάθμιση και την αναγέννηση των δασών. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των δασών της Γης, πώς αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και θα βελτιώσει τις γνώσεις μας για τον κύκλο του άνθρακα.

Ωστόσο, η χαρτογράφηση της δασικής βιομάζας από το διάστημα είναι μια τεράστια τεχνική πρόκληση. Ανταποκρινόμενος στην πρόκληση αυτή, ο δορυφόρος BIOMAZA της ESA θα χρησιμοποιήσει έναν συγκεκριμένο τύπο οργάνου-ραντάρ που μπορεί να “δει” μέσα από σύννεφα, τα οποία συνήθως καλύπτουν τα τροπικά δάση και να διεισδύσει στο στρώμα του θόλου, επιτρέποντας την εκτίμηση της βιομάζας των δένδρων.

Ο Διευθυντής του συγκεκριμένου  Έργου της ESA, Michael Fehringer, δήλωσε: «Η κατασκευή του δορυφόρου περιλαμβάνει εργασίες από περισσότερες από 50 βιομηχανικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη και έναν σημαντικό προμηθευτή στις ΗΠΑ. Η δορυφορική πλατφόρμα, εκτός από το όργανο ραντάρ, συναρμολογείται αυτή τη στιγμή στην Airbus στο Stevenage του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι περισσότερες από τις ηλεκτρονικές μονάδες όπως ο ενσωματωμένος υπολογιστής, η μονάδα ελέγχου ισχύος και οι τροχοί αντίδρασης για τον έλεγχο της κίνησης του δορυφόρου έχουν ήδη τοποθετηθεί στη δομή. Η  πρώτη ενεργοποίηση του δορυφόρου έχει ήδη πραγματοποιηθεί».

Πηγή: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Biomass/ESA_s_Biomass_on_track_to_target_forests