Η χιονοκάλυψη στα Βαλκάνια στα μέσα Ιανουαρίου 2022

Ο χάρτης που παρατίθεται παρουσιάζει τη χιονοκάλυψη στα Βαλκάνια, όπως καταγράφηκε από δορυφορικές μετρήσεις την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022. Είναι εντυπωσιακή η αύξηση της χιονοκάλυψης στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας Διομήδης.

Χάρτες χιονοκάλυψης θα αναρτώνται στο climatebook σε εβδομαδιαία βάση.