Η χιονοκάλυψη στην Ευρώπη στα μέσα Ιανουαρίου 2022

Ο χάρτης που παρατίθεται παρουσιάζει τη χιονοκάλυψη στην Ευρώπη, όπως καταγράφηκε από δορυφορικές μετρήσεις την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022. Είναι εντυπωσιακή η αύξηση της χιονοκάλυψης στην Τουρκία, σχετικά με τις μετρήσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Χάρτες χιονοκάλυψης θα αναρτώνται στο climatebook σε εβδομαδιαία βάση.