Η χιονοκάλυψη στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες του 2021

Ο χάρτης που παρατίθεται παρουσιάζει τη χιονοκάλυψη στην Ευρώπη, όπως καταγράφηκε από δορυφορικές μετρήσεις την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021. Όπως διακρίνουμε, το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ευρώπης είναι καλυμμένο με χιόνι.

Χάρτες χιονοκάλυψης Ευρώπης θα αναρτώνται στο climatebook σε εβδομαδιαία βάση.