Η Γερμανία πρώτη σε εκπομπές CO2 κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2022

Το παραπάνω γράφημα παρουσιάζει τα δεδομένα ωριαίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) σε συνάρτηση με την εκλυόμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (gCO2 ανά kWh) το 2022 στην Ευρώπη. Όσο υψηλότερα βρίσκονται τα στίγματα στο διάγραμμα, τόσο μεγαλύτερη ήταν η εκπομπή CO2.

Η Γερμανία συνεχίζει να είναι ο μεγαλύτερος ρυπαντής της Ευρώπης κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως λόγω της εκτεταμένης χρήσης λιγνίτη και φυσικού αερίου. Η Πολωνία (γκρι χρώμα) επίσης εκπέμπει τεράστιες ποσότητες CO2 για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όμως έχει μικρότερη παραγωγή ενέργειας συγκριτικά με τη Γερμανία (καφέ) , την Ιταλία (πράσινο), την Ισπανία (κίτρινο) και τη Γαλλία (μπλε).

Η Γαλλία χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο πυρηνικά εργοστάσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γι’ αυτόν το λόγο το 2022 διακρίνεται να είχε περιορισμένη εκπομπή CO2.

Ο επόμενος χάρτης δείχνει το σύνολο της εκπομπής CO2 κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα το 2022.

Πηγή: BotElectricity