Η κατάσταση της έκτασης χιονοκάλυψης/παγοκάλυψης στο Βόρειο Ημισφαίριο στις αρχές Μαΐου 2023

Φθίνουσα η πορεία της έκτασης της χιονοκάλυψης και της παγοκάλυψης στο Βόρειο Ημισφαίριο βαδίζοντας προς τις αρχές του καλοκαιριού 2023.

Παρόλα αυτά η έκταση της χιονοκάλυψης στο Βόρειο Ημισφαίριο στις 1 Μαίου 2023 υπολογίζεται περίπου στα 27.8εκ km2, ενώ η έκταση του θαλάσσιου πάγου περίπου στα 13.4εκ km2.

Η έκταση του θαλάσσιου πάγου στο Βόρειο Ημισφαίριο τον χειμώνα 2022-2023 ήταν μία απο τις χαμηλότερες από το 1981.

Εικόνα 1. Χιονοκάλυψη και παγοκάλυψη στο Βόρειο Ημισφαίριο στις αρχες Μαίου 2023.

Πηγή δεδομένων: NSIDC