Η κίνηση του οπισθοδρομούντος χαμηλού, 11-13/11/2022

Ένα οπισθοδρομούν χαμηλό (Retrograding Low) επηρέασε τον καιρό της χώρας μας το Σαββάτο 12 και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022. Την πορεία του κατέγραψε ο Ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-11. Χρησιμοποιώντας εικόνες του στο ορατό και υπέρυθρο φάσμα δημιουργήσαμε το βίντεο που ακολουθεί στο οποίο φαίνεται η αρχική νότια-νοτιοδυτική κίνηση, ο στροβιλισμός του επάνω από την χώρα μας το Σάββατο 12 Νοεμβρίου και η δυτική κίνησή του στη συνέχεια.