Η κλιματική αλλαγή και οι μη βιώσιμες πρακτικές χρήσης γης απειλούν τη λίμνη Τουρκάνα στην Κένυα

Η λίμνη Τουρκάνα είναι μια μεγάλη λίμνη στην ανατολική-κεντρική Αφρική και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που βρίσκεται στη βορειοδυτική Κένυα.

Η έκτασή της έχει αυξηθεί πάνω από 10% την τελευταία δεκαετία, βυθίζοντας σχεδόν 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Κένυας και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), η άνοδος της στάθμης του νερού στη λίμνη Τουρκάνα προκαλείται από την κλιματική αλλαγή και τις μη βιώσιμες πρακτικές χρήσης γης.

Οι δύο παρακάτω εικόνες, οι οποίες ελήφθησαν από τους δορυφόρους Copernicus Sentinel-2 στις 8 Ιανουαρίου 2016 (αριστερά) και στις 5 Φεβρουαρίου 2022 (δεξιά) αντίστοιχα, δείχνουν ότι το χωριό Κομότε, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της λίμνης, έχει μετατραπεί σε νησί μετά την άνοδο της στάθμης της λίμνης, το 2020.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους δορυφόρους Copernicus συμβάλλουν στην παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε εύθραυστα οικοσυστήματα όπως υγρότοποι, λίμνες και σε άλλα φυσικά περιβάλλοντα.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση, αποστολή Copernicus Sentinel-2