Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία το 2023 συνεχίζει σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ

Σύμφωνα με το αριθμητικό μοντέλο επανάλυσης CFS της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), η μέση παγκόσμια θερμοκρασία μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023 ξεπερνά κατά πολύ τα 2 προηγούμενα θερμότερα έτη που γνωρίζουμε από το 1979.

Στο γράφημα με την κόκκινη γραμμή παρουσιάζονται οι τιμές της μέσης ημερήσιας απόκλισης θερμοκρασίας παγκοσμίως, σε σχέση με την κλιματική τιμή της περιόδου 1979-2000. Από το 1979, δεν έχουν υπολογιστεί τιμές αποκλίσεων θερμοκρασία άνω του 1°C κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Από τα προβιομηχανικά επίπεδα οι αποκλίσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες, περίπου +1,5°C.

Πηγή: University of Berkeley