Η ομίχλη στη Βόρεια Ιταλία διαλύεται πάνω από το Μιλάνο λόγω της αστικής θερμικής νησίδας

Στις 17 Δεκεμβρίου 2021, ομίχλη κάλυψε την κεντρική κοιλάδα του Πάδου στη Βόρεια Ιταλία, εκτός της περιοχής του Μιλάνου.

Η ομίχλη προκαλείται από τον εγκλωβισμό ψυχρών αερίων μαζών και των ρύπων κοντά στο έδαφος λόγω της θερμοκρασιακής αναστροφής. Αυτό το φυσικό φαινόμενο που είναι συχνό κατά τη διάρκεια ανέφελων νυχτών στην περιοχή της πρωτεύουσας της Λομβαρδίας, μεταβλήθηκε από τη θερμότητα που εκπέμπει η μητροπολιτική αστική περιοχή του Μιλάνου. Η ένταση της αστικής θερμικής νησίδας του Μιλάνου ήταν επαρκής για να διαλύσει την ομίχλη πάνω από την πόλη.

 

 

Η αστική θερμική νησίδα του Μιλάνο δημιούργησε μια τρύπα στο στρώμα της ομίχλης που είχε καλύψει την κεντρική κοιλάδα του Πάδου, όπως φαίνεται στην εικόνα η οποία ελήφθη από δορυφόρο της αποστολή Copernicus Sentinel-2 στις 17/12/21, 10:28 UTC. Πηγή: Copernicus.eu

 

 

Εικόνα της περιοχής στις 8 Ιανουαρίου 2020, από NASA, όπου παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο

Μια αστική περιοχή χαρακτηρίζεται ως «αστική θερμική νησίδα» όταν παρουσιάζεται σημαντικά θερμότερη σε σχέση με τις κοντινές περι-αστικές ή υπαίθριες/ αγροτικές περιοχές λόγω των τεχνητών υποδομών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Οι παρακάτω χάρτες προέρχονται από εφαρμογή της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus για 100 ευρωπαϊκές πόλεις και  δείχνουν τον “ετήσιο μέσο όρο Αστική Θερμικής Νησίδας” για την πόλη του Μιλάνου – που ορίζεται ως η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ οποιασδήποτε τοποθεσίας και του μέσου όρου υπαίθρου– για το έτος 2017 και για τη δεκαετή περίοδο από το 2008 έως το 2017 (μέρα και νύχτα).

 

 

Η ένταση της αστικής θερμικής νησίδας στο Μιλάνο τον χειμώνα του 2017 (αριστερά: ημέρα, δεξιά: νύχτα). Κάτω: ο αντίστοιχος μέσος όρος αναφέρεται στο διάστημα 2008–2017 (αριστερά: ημέρα, δεξιά: νύχτα). Πηγή: Copernicus Climate Change Service, ECMWF.

Πηγή: Copernicus.eu, varesenews