Η πρώτη έκθεση του WMO για την κατάσταση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων- ΜΕΡΟΣ Α

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός -WMO δημοσίευσε την πρώτη έκθεση για την κατάσταση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων με στόχο να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους της Γης. Στόχος αυτής της ετήσιας απογραφής είναι να υποστηρίξει την παρακολούθηση και τη διαχείριση των παγκόσμιων πόρων γλυκού νερού σε μια εποχή αυξανόμενης ζήτησης.

Η έκθεση “State of Global Water Resources 2021″παρέχει μια επισκόπηση των ροών των ποταμών, καθώς και των μεγάλων πλημμυρών και των ξηρασιών. Παρέχει πληροφορίες για τις περιοχές όπου σημειώνονται αλλαγές στην αποθήκευση γλυκού νερού και τονίζει τον κρίσιμο ρόλο και την ευπάθεια της κρυόσφαιρας (χιόνι και πάγος).

Επιλεγμένα αξιόλογα ακραία υδρολογικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο το 2021. Τα σημεία 
υποδηλώνουν επεισόδια πλημμύρας (μπλε χρώμα)  και  ξηρασίας (καφέ χρώμα)

Σύμφωνα με την έκθεση, μεγάλες περιοχές του πλανήτη ήταν πιο ξηρές από τις κανονικές συνθήκες το 2021 – ένα έτος κατά το οποίο οι βροχοπτώσεις επηρεάστηκαν από την κλιματική αλλαγή και ένα επεισόδιο La Niña. Η επιφάνεια των περιοχών με κάτω του μέσου όρου ροή ήταν περίπου δύο φορές μεγαλύτερη από αυτή των περιοχών άνω του μέσου όρου, σε σύγκριση με τον υδρολογικό μέσο όρο 30 ετών.

Επί του παρόντος, 3,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν ανεπαρκή πρόσβαση σε νερό τουλάχιστον ένα μήνα το χρόνο και αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια έως το 2050. Μεταξύ 2001 και 2018, η διεύθυνση του ΟΗΕ για το νερό (UN-Water) ανέφερε ότι το 74% όλων των φυσικών καταστροφών οφειλόταν στο νερό. Η πρόσφατη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, COP27, προέτρεψε τις κυβερνήσεις να ενσωματώσουν περαιτέρω το νερό στις προσπάθειες προσαρμογής.

Η έκθεση επίσης υπογραμμίζει την έλλειψη προσβάσιμων επαληθευμένων υδρολογικών δεδομένων. Η Πολιτική Ενοποιημένων Δεδομένων του WMO επιδιώκει να επιταχύνει τη διαθεσιμότητα και την κοινή χρήση υδρολογικών δεδομένων,

Πηγή: Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός -WMO (World Meteorological Organization)