Η τάση αύξησης της έντασης των τροπικών κυκλώνων στον Ειρηνικό σε ένα θερμότερο μέλλον

Η μετατόπιση των τροπικών κυκλώνων σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη οφείλεται στην ολοένα αυξανόμενη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας και της ατμόσφαιρας. Καθώς η υποτροπική ζώνη μετατοπίζεται βορειότερα στο Βόρειο Ημισφαίριο, οι τροπικοί κυκλώνες βρίσκουν κατάλληλες συνθήκες ώστε να δημιουργούνται επίσης βορειότερα στον Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Επιστήμονες από την Ταϊβάν και τις ΗΠΑ ανέλυσαν εκατοντάδες τροπικούς κυκλώνες που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν στον Ειρηνικό και όντως επιβεβαίωσαν τα παραπάνω που ήταν ήδη γνωστά από προηγούμενες μελέτες. Επιπλέον όμως, διερεύνησαν τις περιβαλλοντικές συνθήκες στο μέλλον για να δουν αν η ένταση των κυκλώνων θα αυξηθεί, από τη γένεση έως τη θέση μέγιστης έντασης κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τα αποτελέσματα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς σε ένα θερμότερο μέλλον, οι τροπικοί κυκλώνες που μετατοπίζονται προς τους πόλους, πολύ πιθανό να έχουν στατιστικά σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να φτάσουν της Κατηγορία 5 στην πενταβάθμια κλίμακα Saffir-Simpson.

Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι κατά το πιο απαισιόδοξο σενάριο εκπομπών θερμοκηπικών αερίων (RCP8.5) μέχρι το 2100, η τάση αύξησης της συχνότητας εμφάνισης τροπικών κυκλώνων στον Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό μπορεί να μειωθεί κατά 42 % και κατά 22 % κατά το μέτριο σενάριο RCP4.5. Τα αποτελέσματα εξηγούνται από την παρουσία πιο ψυχρών επιφανειακών υδάτων όσο οι τροπικοί κυκλώνες πλησιάζουν τους πόλους, και από την παρουσία ισχυρής διάτμησης ανέμων, δηλαδή τη διαφορά ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμων καθ’ύψος.

Διαβάστε τη μελέτη στο Nature