Η θάλασσα του Κόλπου του Μεξικού θερμαίνεται τα τελευταία 50 χρόνια 

Μια νέα μελέτη εστιάζει στην τάση θέρμανσης της θάλασσας του Κόλπου του Μεξικού τα τελευταία 50 χρόνια. Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό “Journal of Climate” της Αμερικανικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, προήλθε από την κοινή προσπάθεια μεταξύ επιστημόνων στο NCEI και του Ινστιτούτου Βόρειου Κόλπου (NGI), ενός συνεργατικού Ινστιτούτου της NOAA. Η μελέτη δείχνει οι θερμοκρασίες των υδάτων που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια στον έχουν αυξηθεί με ρυθμό περίπου διπλάσιο από αυτόν του παγκόσμιου ωκεανού τις δεκαετίες μεταξύ 1970 και 2020.

Λόγω του μεγάλου μεγέθους του ο Κόλπος του Μεξικού φιλοξενεί σημαντικά θαλάσσια είδη και παρέχει πολύτιμα οικονομικά οφέλη στις χώρες που συνορεύουν με αυτόν—Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Κούβα—συμπεριλαμβανομένων της ναυτιλίας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και της αλιείας. Η κατανόηση των αλλαγών σε αυτή την θαλάσσια περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη οικολογική και οικονομική της υγεία.

Ο μηνιαίος μέσος όρος των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της θάλασσας στον Κόλπο του Μεξικού κατα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Πηγή: NOAA Physical Oceanography Division (PHOD) of AOML

Ως μέρος του παγκόσμιου ωκεανού, ο Κόλπος του Μεξικού διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο κλιματικό σύστημα της Γης απορροφώντας και αποθηκεύοντας θερμότητα. Τα ανώτερα λίγα μέτρα του παγκόσμιου ωκεανού αποθηκεύουν τόση θερμότητα όσο ολόκληρη η ατμόσφαιρα της Γης. Η συνολική ποσότητα θερμικής ενέργειας που αποθηκεύεται από τους ωκεανούς ονομάζεται θερμικό περιεχόμενο των ωκεανών. Η γνώση της ποσότητας θερμικής ενέργειας που απορροφούν και απελευθερώνουν οι ωκεανοί είναι απαραίτητη για την κατανόηση και τη μοντελοποίηση του παγκόσμιου κλίματος.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στον Κόλπο του Μεξικού (SST) αυξήθηκε περίπου κατά 1,0°C  μεταξύ των ετών 1970 και 2020, με ρυθμό θέρμανσης περίπου 0,19°C  ανά δεκαετία. Ο Κόλπος του Μεξικού θερμάνθηκε με ρυθμό διπλάσιο της παγκόσμιας υπερθέρμανσης κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Η θέρμανση συμβαίνει σε όλα τα βάθη από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τον πυθμένα, με τους μεγαλύτερους ρυθμούς θέρμανσης να βρίσκονται στα ανώτερα 50 μέτρα.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτή η αύξηση του θερμικού περιεχομένου της θάλασσας ως οδηγού του κλίματος επηρεάζει τον Κόλπο του Μεξικού, είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση των πιθανών μελλοντικών επιπτώσεων. Η υπερθέρμανση της θάλασσας μπορεί να επιδεινώσει πολλές από τις απειλές για το οικοσύστημα του Κόλπου του Μεξικού, όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και της υποξίας ή της «νεκρής ζώνης» (μειωμένη παρουσία οξυγόνου στη θάλασσα). Η θέρμανση αυξάνει επίσης την ένταση των τροπικών κυκλώνων, κλιμακώνοντας τις ζημιές στις παράκτιες κοινότητες οδηγόντας και στην απώλεια των υγροβιότοπων.

Πηγή: National Oceanic and Atmospheric Administration