Η θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο στις αρχές Μαΐου 2023

Υψηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας παρατηρούνται στις αρχές Μαΐου 2023 στη Δυτική Μεσόγειο της τάξης των 19-20°C. Τιμές θερμοκρασίας οι οποίες είναι 2-4°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 2008-2022.

Αντιθέτως, στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως σε περιοχές του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους, παρατηρούνται θερμοκρασίες κοντά στην μέση τιμή της περιόδου 2008-2022, καθώς και λίγο κάτω από αυτή. Επιπλέον, στην Ελλάδα σε κανένα σημείο των θαλασσών της η θερμοκρασία δεν έχει φτάσει ακόμη τους 20°C για το 2023.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα στη Δυτική Μεσόγειο και κυρίως στην Ισπανία, έχουν αντίκτυπο και στη θερμοκρασία της θάλασσας της Δυτικής Μεσογείου, όπου φαίνεται πως οδηγείται στην έναρξη ενός θαλάσσιου καύσωνα.

Για την συστηματική παρακολούθηση και την πορεία της κατάστασης στην Μεσόγειο, το climatebook το αμέσως επόμενο διάστημα θα παρουσιάζει με απλό τρόπο προς το κοινό (άμεσα διαθέσιμοι από την αρχική σελίδα), ημερήσιους χάρτες της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην Μεσόγειο και στην Ελλάδα.

Εικόνα 1. Αποκλίσεις της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην Μεσόγειο στις 07 Μαίου 2023. Πηγή δεδομένων: Copernicus