Η Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης Copernicus δημοσίευσε τα υδρολογικά δεδομένα GloFAS v4.0

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης Copernicus (CEMS), την οποία διαχειρίζεται το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε σχέση με διαφορετικούς τύπους καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των μετεωρολογικών κινδύνων, των γεωφυσικών κινδύνων, των εσκεμμένων και τυχαίων ανθρωπογενών καταστροφών και άλλες ανθρωπιστικές καταστροφές, καθώς και δραστηριότητες πρόληψης, ετοιμότητας, αντίδρασης και ανάκαμψης.

Ένα νέο, ουσιαστικά αναβαθμισμένο, σύνολο δεδομένων υδρολογικής ανάλυσης του Global Flood Awareness System (GloFAS) από το 1980 έως τον Ιούλιο 2022 δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το ECMWF και κυκλοφόρησε ως μέρος της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης CEMS.

Το GloFAS v4.0 περιλαμβάνει καθημερινούς χάρτες απορροής ποταμών σε όλο τον κόσμο σε ανάλυση 0,05° (περίπου 5 km). Είναι διαθέσιμο στο Climate Data Store της υπηρεσίας Copernicus Climate Change Service (C3S) που διαχειρίζεται το ECMWF.

Αναπαράσταση ποταμών στη Σκανδιναβία στο GloFAS v3.1 (πάνω) και στην ενημερωμένη έκδοση, GloFAS v4.0 (κάτω).

Η δημιουργία αυτού του προϊόντος κατέστη δυνατή από τη νέα υπολογιστική εγκατάσταση υψηλής απόδοσης (Atos HPCF) της ECMWF στη Μπολόνια της Ιταλίας. Αυτή η έκδοση είναι μια νέα έκδοση του GloFAS v3.1, η οποία δημοσιεύτηκε το 2021. Το νέο σύνολο δεδομένων χρησιμοποιεί ERA5 (την πιο πρόσφατη ανάλυση της ατμόσφαιρας από το ECMWF), σύνολα δεδομένων που προέρχονται από δορυφόρους και μεγάλο αριθμό μετρήσεων εδάφους για την περιγραφή της λεκάνης απορροής, τις φυσικές ιδιότητες και τη βαθμονόμηση του μοντέλου, σε συνδυασμό με το υδρολογικό μοντέλο LISFLOOD.

Το GloFAS v4.0 καθιστά δυνατή τη μελέτη των πλημμυρών και των ξηρασιών παγκοσμίως με διαθέσιμα δεδομένα απορροής ποταμών από το 1980 μέχρι σήμερα. Η βάση δεδομένων θα ενημερώνεται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, με καθυστέρηση περίπου τριών ημερών, για να περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα.

Το ECMWF βελτίωσε την αναπαράσταση των ποταμών, του εδάφους και της βλάστησης στο μοντέλο και το JRC βαθμονόμησε το μοντέλο και πραγματοποίησε μια περιφερειοποίηση παραμέτρων για μη χαρτογραφημένες λεκάνες απορροής για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προσομοίωση των ροών των ποταμών για όλες τις λεκάνες απορροής σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ECMWF