Κρήτη: Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης από τους χιονισμένους ορεινούς όγκους • Λευκά Όρη & Ψηλορείτης

Το climatebook παρουσιάζει 2 δορυφορικές εικόνες οι οποίες κατέγραψαν σε πολύ υψηλή ανάλυση τη χιονοκάλυψη στα 2 υψηλότερα βουνά της Κρήτης, τα Λευκά Όρη και τον Ψηλορείτη στις 19 Φεβρουαρίου 2023.

Σημαντικά ύψη χιονιού και εκτεταμένη χιονοκάλυψη προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία Βαρβάρα στην Κρήτη και κυρίως στα ορεινά το νησιού, όπου το φρέσκο χιόνι ξεπέρασε κατά πολύ το .

Λευκά Όρη

Εικόνα 1. Δορυφορική 3D απεικόνιση από τα Λευκά Όρη της Κρήτης στις 19 Φεβρουαρίου 2023 • Sentinel2.

Ψηλορείτης

Εικόνα 2. Δορυφορική 3D απεικόνιση από τον Ψηλορείτη στις 19 Φεβρουαρίου 2023 • Sentinel2.

Οι δορυφορικές φωτογραφίες είναι προϊόν του δορυφόρου Sentinel 2 του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus. Αντιστοιχούν στο φάσμα του φυσικού χρώματος με ανάλυση 10 μέτρων και παρουσιάζονται μετά από επεξεργασία από το climatebook.

Πηγή δεδομένων: Sentinel2 • Copernicus