Ξηρασία πλήττει την Ισπανία τον χειμώνα του 2022

Η υδρολογική κατάσταση επιδεινώθηκε πρόσφατα στην Ισπανία λόγω των πενιχρών βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την Ισπανική Κρατική Υπηρεσία Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας- ΑΕΜΕΤ, το 2022 ξεκίνησε ως το δεύτερο πιο ξηρό έτος του 21ου αιώνα. Οι ξηρασίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο τοπίο και τη γεωργία της περιοχής: οι τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες απειλούν με καταστροφή τις καλλιέργειες αυτής της περιόδου με σημαντικές συνέπειες στην εξαγωγή προϊόντων σε όλη την Ευρώπη.

 Η παρακάτω εικόνα, η οποία ελήφθη από έναν από τους δορυφόρους Copernicus Sentinel-2 στις 10 Φεβρουαρίου 2022, δείχνει την τεχνητή λίμνη Almendra στην αυτόνομη περιοχή Castilla y León, η οποία αποτελεί τoν τρίτο μεγαλύτερο ταμιευτήρα στην Ισπανία, και η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόνο στο 35,9% της χωρητικότητάς της

 Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Copernicus περιλαμβάνει δύο εφαρμογές παρατήρησης ξηρασίας, τις οποίες διαχειρίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης Copernicus, οι οποίες παρέχουν δείκτες ξηρασίας και έγκαιρη προειδοποίηση για ξηρασίες στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση, αποστολή Copernicus Sentinel-2