Μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης στη Σικελία και στη Νότια Ιταλία την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Μεγάλες ποσότητες  σκόνης κάλυψαν τη Σικελία και μέρος της Νότιας Ιταλίας την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, λόγω της επικρατούσας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που τις μετέφερε από την Βόρεια Αφρική. Στη ψευδοχρωματισμένη εικόνα του περιβαλλοντικού δορυφόρου Aqua που ελήφθη στις 14:00 περίπου ώρα Ελλάδας φαίνεται καθαρά το εντυπωσιακό νέφος σκόνης επάνω από τη Σικελία και μέρος της Νότιας Ιταλίας.

Πηγή εικόνας: NASA