Μελέτη της άνευ προηγουμένου υδρολογικής ξηρασίας παγκοσμίως υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής

Ξηρασίες που υπερβαίνουν τα μεγέθη των ιστορικών διακυμάνσεων θα μπορούσαν να συμβαίνουν όλο και πιο συχνά υπό μελλοντικές κλιματικές συνθήκες. Ωστόσο, ο χρόνος εμφάνισης άνευ προηγουμένου ξηρασίας υπό την κλιματική αλλαγή δεν έχει εξεταστεί ενδελεχώς. Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature στις 28 Ιουνίου 2022 χρησιμοποίησε υδρολογικές προσομοιώσεις πολλαπλών μοντέλων ώστε να διερευνήσει τις αλλαγές στη συχνότητα της υδρολογικής ξηρασίας υπό σενάρια υψηλής και χαμηλής συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως.

Η μελέτη αφορά το σύνολο της Γης, όμως έμφαση δόθηκε και σε αρκετές περιοχές μικρότερης κλίμακας, δηλαδή τη Νοτιοδυτική και Νότια Αμερική, τη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική. Αυτές οι περιοχές παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στη συχνότητα υδρολογική ξηρασίας σύμφωνα με το σενάριο υψηλών εκπομπών. Αυτές οι τρεις περιοχές αναμένεται να αντιμετωπίσουν άνευ προηγουμένου συνθήκες μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, ανεξάρτητα από τα σενάρια εκπομπών. Παγκοσμίως, η μέση συχνότητα των ημερών ξηρασίας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά σε αρκετές περιοχές ακόμη και κατά το πρώτο μισό του 21ου αιώνα, υποδεικνύοντας ότι οι τοπικές συνθήκες ξηρασίας είναι πιθανό να μετατοπιστούν προς πιο σοβαρές και εκτεταμένες συνθήκες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της εργασίας καταδεικνύουν τα οφέλη της οδού χαμηλότερων εκπομπών στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης αυτών των ακραίων ξηρασιών.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα άνευ προηγουμένου υδρολογικής ξηρασίας συνέβη πρόσφατα στην Καλιφόρνια και διήρκεσε σχεδόν πέντε χρόνια, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις ανθρώπινες δραστηριότητας και στο οικοσύστημα.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία της βελτίωσης της ετοιμότητας για την ξηρασία εντός των προβλεπόμενων χρονικών οριζόντων και ρίχνουν φως σε πιθανές ανησυχίες ότι οι υπάρχουσες υποδομές και πρακτικές που σχεδιάστηκαν με βάση ιστορικά αρχεία ή εμπειρίες μπορεί να καταστούν ανεπαρκείς στο εγγύς μέλλον για την αντιμετώπιση ξηρασιών σε ένα θερμότερο κλίμα σε ορισμένες περιοχές. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να βελτιώσουμε την ετοιμότητά μας στον δεδομένο χρονικό ορίζοντα προτού εμφανιστούν συνθήκες άνευ προηγουμένου ξηρασίας.

Πηγή:  Nature