Μεσόγειος: Οι βροχές των τελευταίων επτά ημερών

Ο χάρτης δίνει το εκτιμώμενο συνολικό ύψος βροχής της εβδομάδας 17-23/01/2022. Η εκτίμηση έγινε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (πηγή: GPM, www.nasa.gov).

Είναι χαρακτηριστική για μια ακόμα εβδομάδα η απουσία βροχών στα δυτικά τμήματα της Μεσογείου, ενώ μικρά ύψη βροχής εντοπίζονται στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

(Επιμέλεια γραφικού: Γ. Κύρος)