Μεσόγειος: Οι βροχές των τελευταίων επτά ημερών

Ο χάρτης δίνει το εκτιμώμενο συνολικό ύψος βροχής της εβδομάδας 01-07/11/2021. Η εκτίμηση έγινε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (πηγή: GPM, www.nasa.gov).

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εντοπίζονται στην Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο. Αντιθέτως, στην περιοχή της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου οι βροχές της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου ήταν πολυ περιορισμένες.