Μεσόγειος: Οι βροχές των τελευταίων επτά ημερών

Ο χάρτης δίνει το εκτιμώμενο συνολικό ύψος βροχής της εβδομάδας 14-20/03/2022. Η εκτίμηση έγινε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (πηγή: GPM, www.nasa.gov).

Μετά από μεγάλο διάστημα ξηρασίας, σημαντικές βροχές σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας. Μέτριας έντασης βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στα κεντρικά τμήματα της Μεσογείου. Στον ελλαδικό χώρο τα ύψη βροχής ήταν πολύ χαμηλά.

(Επιμέλεια γραφικού: Γ. Κύρος)