Μεσόγειος: Οι βροχές των τελευταίων επτά ημερών

Ο χάρτης δίνει το εκτιμώμενο συνολικό ύψος βροχής της εβδομάδας 21-27/03/2022. Η εκτίμηση έγινε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (πηγή: GPM, www.nasa.gov).

Σημαντικές βροχές σημειώθηκαν για δεύτερη εβδομάδα στη Νότια Ισπανία και Πορτογαλία. Μέτριας έντασης βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Μεσογείου. Στον ελλαδικό χώρο τα ύψη βροχής ήταν πολύ χαμηλά, με εξαίρεση αρκετές βροχές στην Κρήτη.

(Επιμέλεια γραφικού: Γ. Κύρος)