Μεσόγειος: Οι βροχές των τελευταίων επτά ημερών

Ο χάρτης δίνει το εκτιμώμενο συνολικό ύψος βροχής της εβδομάδας 11-17/04/2022. Η εκτίμηση έγινε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (πηγή: GPM, www.nasa.gov).

Σημαντικά ύψη βροχής εντοπίζονται στη Δυτική Μεσόγειο και στις ακτές της Αλγερίας. Αρκετές βροχές εντοπίζονται στη χώρα μας, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Μεγάλα ύψη βροχής διακρίνονται επίσης στη Μαύρη Θάλασσα.

(Επιμέλεια γραφικού: Γ. Κύρος)