Μεσόγειος: Οι βροχές των τελευταίων επτά ημερών

Ο χάρτης δίνει το εκτιμώμενο συνολικό ύψος βροχής της εβδομάδας 06-12/06/2022. Η εκτίμηση έγινε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (πηγή: GPM, www.nasa.gov).

Σημαντικά ύψη βροχής εντοπίζονται στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα. Σημαντικές βροχοπτώσεις εντοπίζονται στην Ανατολ. Μακεδονία και στη Θράκη όπου σημειώθηκαν και πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία Genesis.

(Επιμέλεια γραφικού: Γ. Κύρος)