Μεσόγειος: Οι βροχές των τελευταίων επτά ημερών

Ο χάρτης δίνει το εκτιμώμενο συνολικό ύψος βροχής της εβδομάδας 20-26/12/2021. Η εκτίμηση έγινε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (πηγή: GPM, www.nasa.gov).

Είναι χαρακτηριστική η απουσία βροχών στις περισσότερες περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εντοπίζονται σε περιοχές της νότιας Ισπανίας αλλά και στη Μέση Ανατολή.

Στην Ελλάδα οι βροχές ήταν περιορισμένες και εντοπίζονται κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα.

(Επιμέλεια γραφικού: Γ. Κύρος)