Μεσόγειος: Οι βροχές των τελευταίων επτά ημερών

Ο χάρτης δίνει το εκτιμώμενο συνολικό ύψος βροχής της εβδομάδας 25/10-01/11/2021. Η εκτίμηση έγινε με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (πηγή: GPM, www.nasa.gov).

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εντοπίζονται στην  Κεντρική Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Σικελίας, ξεπερνώντας τοπικά τα 1250 χιλιοστά. Τα πολύ μεγάλα αυτά ύψη βροχής οφείλονται στον μεσογειακό κυκλώνα Νέαρχος, η τροχιά του οποίου δίνεται με τη λευκή γραμμή.