Νέο ρεκόρ αύξησης του μεθανίου στην ατμόσφαιρα – Συνεχίζεται η αύξηση του μονοξειδίου του άνθρακα

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται μεγάλη αύξηση των συγκεντρώσεων του μεθανίου στην ατμόσφαιρα. Το μεθάνιο είναι ένα σημαντικό θερμοκηπικό αέριο και το δεύτερο σε συνεισφορά στην υπερθέρμανση του πλανήτη μετά το μονοξείδιο του άνθρακα, σε ότι αφορά τις ανθρωπογενείς πηγές.

Οι πρώτες αναλύσεις της υπηρεσίας «National Oceanic and Atmospheric Administration» (NOAA) των Η.Π.Α. δείχνουν ότι κατά το έτος που μας πέρασε (2021) το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα αυξήθηκε κατά 17 μέρη στο δισεκατομμύριο (parts per billion – ppb), αύξηση που είναι η μεγαλύτερη από το 1983, οπότε ξεκίνησαν οι συστηματικές μετρήσεις.  Το 2020 η αύξηση ήταν 15.3 ppb. Η συγκέντρωση του μεθανίου στην ατμόσφαιρα κατά το 2021 έφτασε τα 1.895,7 ppb, τιμή η οποία είναι κατά 162% μεγαλύτερη των επιπέδων πριν τη βιομηχανική επανάσταση.  Με βάση τις μετρήσεις της ΝΟΑΑ, εκτιμάται ότι οι παγκόσμιες εκπομπές μεθανίου το 2021 ήταν κατά 15% υψηλότερες από αυτές της περιόδου 1984-2006.

Μέσες παγκόσμιες μηνιαίες και ετήσιες συγκεντρώσεις του μεθανίου στην ατμόσφαιρα. Οι τιμές του 2021 αποτελούν πρώτες εκτιμήσεις. Πηγή: NOAA Climate.gov, με δεδομένα από το NOAA Global Monitoring Laboratory.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αύξηση των επιπέδων του μονοξειδίου του άνθρακα. Η μέση συγκέντρωσή του κοντά στην επιφάνεια για το 2021 ήταν 414,7 μέρη στο εκατομμύριο (parts per million – ppm), αυξήθηκε δηλαδή κατά 2,66 ppm σε σχέση με το 2020. Είναι η δέκατη συνεχόμενη χρονιά που το μονοξείδιο του άνθρακα αυξάνεται κατά περισσότερο από 2 ppm. Πρόκειται για την ταχύτερη συνεχόμενη αύξηση κατά τα τελευταία 63 χρόνια, οπότε γίνονται συστηματικές μετρήσεις.

Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης της συγκέντρωσης του μονοξειδίου του άνθρακα. Οι οριζόντιες γραμμές αποτελούν τις μέσες τιμές του ρυθμού αύξησης ανά δεκαετία. Πηγή: NOAA, με δεδομένα από το NOAA Global Monitoring Laboratory.

 

ΠΗΓΗ: ΝΟΑΑ