Ο άνεμος για το 2023 στην Ελλάδα

Οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις (δηλαδή άνεμοι ασθενέστεροι από την κλιματική τιμή) εντοπίζονται στο Νότιο Αιγαίο με τιμές που ξεπερνούν τα -1.4 με -1.6 km/h.

Η ένταση του ανέμου ήταν χαμηλότερη από τη μέση τιμή της κλιματικής περιόδου 1991–2020 στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.

Όσον αφορά στην καλοκαιρινή περίοδο (Ιούνιος–Ιούλιος–Αύγουστος) η ταχύτητα του ανέμου ήταν κατά μέσο όρο -2.5 με -3 km/h ασθενέστεροι από ότι η κλιματική τιμή, κυρίως λόγω των εξασθενημένων μελτεμιών τον Ιούλιο.

Περισσότερα για την κατάσταση του κλίματος στην Ελλάδα για το 2023 στην έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την επιστημονική ομάδα του climatebook.gr: https://climatebook.gr/statistics/klimatiki-apotimisi-2023/

Εικόνα 1. Απόκλιση της μέσης ετήσιας έντασης ανέμου σε σχέση με την μέση τιμή της περιόδου 1991-2020. Πηγή δεδομένων: C3S/Copernicus. Ανάλυση & Οπτικοποίηση δεδομένων: Climatebook.gr

Πηγή δεδομένων: C3S/Copernicus.