Ο πρώτος ετήσιος κύκλος pH στο Κρητικό Πέλαγος

Η απορρόφηση από τους ωκεανούς του πλεονάζοντος ατμοσφαιρικού CO2 προκαλεί αλλαγές στο pH του θαλασσινού νερού, ένα φαινόμενο που ονομάζεται οξίνιση των ωκεανών. Για την παρατήρηση του φαινομένου αυτού, από τον Δεκέμβριο του 2021 ένας αισθητήρας pH (SP200-SM, Sensorlab) έχει τοποθετηθεί υποεπιφανειακά στο παράκτιο πλωτήρα ΠΟΣΕΙΔΩΝ που βρίσκεται πλησίον του Ηρακλείου (Heraklion Coastal Buoy – HCB) παρέχοντας δεδομένα pH κάθε 3 ώρες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, δείγματα νερού για ανάλυση pH συλλέγονται περίπου κάθε μήνα για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του αισθητήρα. Τα δείγματα αναλύονται με τη χρήση εργαστηριακού αναλυτή pH (AFT-pH, Sunburst Sensors), ο οποίος ελέγχεται τακτικά με χρήση TRIS buffer ως πρότυπο αναφοράς.

Είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται ετήσιος κύκλος pH στο Κρητικό Πέλαγος και απ’ όσο γνωρίζουμε για δεύτερη φορά σε υψηλή συχνότητα (<ημέρα) στην Ανατολική Μεσόγειο (άλλος ένας ετήσιος κύκλος πραγματοποιήθηκε στον Σαρωνικό κόλπο το 2013 από τους González-Dávila et al. 2016). Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον αισθητήρα pH, μετά από επεξεργασία, δείχνουν συμφωνία με τα δεδομένα από τα δείγματα (βλ. γραφική παράσταση). Μια προκαταρκτική ανάλυση δείχνει ότι η θερμοκρασία είναι ο κυρίαρχος παράγοντας που ελέγχει την ημερήσια και εποχιακή διακύμανση του pH. Η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου βρίσκεται υπό βελτίωση ώστε να συμπεριλαμβάνει αυτόματα τη διόρθωση από τα δεδομένα θερμοκρασίας και αλατότητας που λαμβάνονται από τον κοντινό αισθητήρα θερμοκρασίας αγωγιμότητας. Η παραπάνω παρατήρηση του pH, αποτελεί μέρος των δράσεων του Jerico-S3 Cretan Sea Pilot Super Site που διοργανώνονται από κοινού με τους εταίρους NIVA, SYKE και CNRS-MIO. Θα συνεχιστεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2022 (συμπληρώνοντας δύο ετήσιους κύκλους), όπου και θα διακοπεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Πηγή: Σύστημα Ποσειδών – Σύστημα παρακολούθησης, πρόγνωσης και πληροφόρησης για την κατάσταση των ελληνικών θαλασσών