Οι 6 «φρουροί» του περιβάλλοντος

Οι 6 «φρουροί» του περιβάλλοντος

 

Το Πρόγραμμα Κοπέρνικος (Copernicus) είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εστιάζει κατά κύριο λόγο στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος.  Διευθύνεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (European Space Agency – ESA) και υλοποιείται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη της, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Εκμετάλλευση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites – EUMETSAT), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), Υπηρεσίες της ΕΕ και την μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία Mercator Ocean.

Ένας αστερισμός δορυφόρων και χιλιάδες αισθητήρες σε ξηρά, θάλασσα και αέρα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του προγράμματος Κοπέρνικος, τουλάχιστον όσον αφορά την συλλογή δεδομένων. Οι δορυφόροι ομαδοποιούνται σε 6 αποστολές, οι περισσότερες εκ των οποίων αποτελούνται από 2 δορυφόρους, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης και συχνή κάλυψη. Οι 6 «φρουροί» (Sentinels) του περιβάλλοντος, καθώς και τα βασικά τους χαρακτηριστικά / τομείς ενδιαφέροντος είναι οι παρακάτω:

  • Sentinel-1: Δύο δορυφόροι πολικής τροχιάς εξοπλισμένοι με C-band radars συνιστούν την αποστολή, η οποία παρέχει πληροφορίες για ξηρά και θάλασσα με εφαρμογές επί παραδείγματι στον εντοπισμός και στη χαρτογράφηση πλημμυρών και πετρελαιοκηλίδων.
  • Sentinel-2: Η αποστολή αποτελείται από 2 δορυφόρους πολικής τροχιάς. Παρέχοντας εικόνες σε 13 μήκη κύματος από το ορατό έως το υπέρυθρο προσφέρει μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη των χερσαίων εκτάσεων, τα δάση, την γεωργία αλλά και την μόλυνση λιμνών και παράκτιων περιοχών.
  • Sentinel-3: Ο δορυφόρος της αποστολής Sentinel-3 συνδυάζοντας 3 εξειδικευμένα όργανα παρέχει πληθώρα πληροφοριών που εστιάζουν κυρίως σε στοιχεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως επί παραδείγματι το ύψος της στάθμης και η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, η αλμυρότητα και η μόλυνση των θαλάσσιων όγκων. Παράλληλα προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα.
  • Sentinel-4: Τα όργανα της αποστολής αυτής θα βρίσκονται στον γεωστατικό δορυφόρο Meteosat Third Generation (MTG) ο οποίος θα «βλέπει» την Γη από σταθερό σημείο. Στο πεδίο του δορυφόρου θα περιλαμβάνεται πλήρως η Ευρώπη. Βασικός στόχος της αποστολής, η οποία θα στέλνει πληροφορίες κάθε μία ώρα, είναι η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, ενώ θα συμβάλει και στη μελέτη του όζοντος και της υπεριώδους ακτινοβολίας καθώς και στην παρακολούθηση του κλίματος.
  • Sentinel-5P και Sentinel-5: Τα όργανα της αποστολής Sentinel-5 θα βρίσκονται στον πολικής τροχιάς δορυφόρο MetOp-SG A. Η πρόδρομος (Precursor) αποστολή Sentinel-5P αποτελείται από 1 δορυφόρο. Οι αποστολές Sentinel-5P και Sentinel-5 «συμπληρώνουν» την αποστολή Sentinel-4 με βασικό στόχο την παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
  • Sentinel-6 Michael Freilich: Στόχος της συγκεκριμένης αποστολής που αποτελείται από 2 δορυφόρους είναι η παρακολούθηση της στάθμης της επιφάνειας της θάλασσας με τα πολύ μεγάλης ακρίβειας όργανα που διαθέτει. Παράλληλα θα προσφέρει και πλήθος πληροφοριών σχετικά με τον κυματισμό, τον άνεμο και τα θαλάσσια ρεύματα.

ΠΗΓΗ: https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/home