Οι δασικές πυρκαγιές επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις τον όζοντος σε παγκόσμια κλίμακα

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2021 (Proceedings of the National Academy of Sciences – Large contribution of biomass burning emissions to ozone throughout the global remote troposphere), υπάρχει ισχυρή επίδραση των εκπομπών των δασικών πυρκαγιών στις συγκεντρώσεις του όζοντος ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις όζοντος που σχετίζονται με τις δασικές πυρκαγιές ήταν συγκρίσιμες με αυτές που σχετίζονται με τις ανθρωπογενείς εκπομπές των αστικών περιοχών ακόμη και σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές του βορείου ημισφαιρίου. Σε πιο αραιοκατοικημένες περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και στον τροπικό Ατλαντικό Ωκεανό το όζον που προερχόταν από δασικές πυρκαγιές ξεπερνούσε αυτό των αστικών πηγών κατά 2 έως 10 φορές.

Η επίδραση αυτή δεν είχε αναγνωριστεί ικανοποιητικά από τα χημικά μοντέλα διασποράς. Στη εν λόγω μελέτη γίνονται κάποιες εκτιμήσεις για τους λόγους που τα μοντέλα υποεκτιμούν τη συνεισφορά των πυρκαγιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η υποεκτίμηση του όγκου των εκπομπών που χρησιμοποιούνται για την αρχικοποίηση των μοντέλων, η αδυναμία των μοντέλων να προσομοιώσουν σωστά τις μικρές φωτιές και η υποεκτίμηση της παραγωγής όζοντος μέσα στα πλούμια καπνού. Σύμφωνα με τον Ιlann Βourgeois που είναι ένας εκ των ερευνητών της μελέτης, “Οι εποχές των δασικών πυρκαγιών μεγαλώνουν σε διάρκεια και οι πυρκαγιές γίνονται ισχυρότερες σε κάποια μέρη του κόσμου. Επομένως η ικανότητά μας να εκτιμήσουμε σωστά τις εκπομπές και τις επιπτώσεις τους θα γίνει ακόμη σημαντικότερη.».

 

Πηγή εικόνων και πληροφοριών: NOAA Reserach