Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα για το 2023

Στον παρακάτω χάρτη (βλ. Εικόνα 1) σημειώνονται οι οκτώ μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές του 2023 στην Ελλάδα.

Η μεγαλύτερη σε έκταση ήταν η πυρκαγιά στον Έβρο, η οποία εκτιμάται ότι κατέκαψε περίπου 938.000 στρέμματα. Ο συνολικός αριθμός καμένων εκτάσεων το 2023 έφτασε τα 1.740.000 στρέμματα, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τον ετήσιο μέσο όρο καμένων εκτάσεων της περιόδου 2006–2023.

Οι δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες του καλοκαιριού του 2023 (παρατεταμένος καύσωνας) συνετέλεσε ώστε να έχουμε τη δεύτερη χειρότερη αντιπυρική περίοδο, μετά από αυτήν του 2007.

Εικόνα 1. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα για το 2023. Πηγή δεδομένων: EMS/Copernicus. Επεξεργασία & οπτικοποίηση δεδομένων: climatebook.gr

Περισσότερα για την κατάσταση του κλίματος στην Ελλάδα για το 2023 στην έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την επιστημονική ομάδα του climatebook.gr: https://climatebook.gr/statistics/klimatiki-apotimisi-2023/

Πηγή δεδομένων: EMS/Copernicus, Effis/Copernicus