Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη της NASA που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Food,  η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή καλαμποκιού και σιταριού ήδη από το 2030, εφόσον τα επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παραμείνουν υψηλά. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας προηγμένα κλιματικά και γεωργικά μοντέλα, οι επιστήμονες της NASA ανακάλυψαν ότι οι αποδόσεις των καλλιεργειών καλαμποκιού προβλέπεται από τη μια να μειωθούν κατά 24%, ενώ οι αποδόσεις του σιταριού από την άλλη θα μπορούσαν να σημειώσουν αύξηση περίπου 17%.

Οι αλλαγές στις αποδόσεις των καλλιεργειών οφείλονται στην προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας, στις αλλαγές στις βροχοπτώσεις και στις αυξημένες συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην επιφάνεια της γης, λόγω ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα υψηλότερα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχουν θετική επίδραση στη φωτοσύνθεση και την κατακράτηση νερού. Επομένως μπορούν να αυξήσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και κυρίως του σιταριού. Επίσης, η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω των αλλαγών στις βροχοπτώσεις αλλά και της συχνότητας και της διάρκειας των κυμάτων καύσωνα και ξηρασίας.

Τα φαινόμενα αυτά θα μπορούσαν να καταστήσουν πιο δύσκολη την καλλιέργεια του καλαμποκιού στις τροπικές περιοχές όπως η Βόρεια και Κεντρική Αμερική, η Δυτική Αφρική, η Κεντρική Ασία, η Βραζιλία και η Κίνα. Αντιθέτως, στις περιοχές με πιο εύκρατο κλίμα όπως στις Βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες και στο Καναδά, στις πεδιάδες της Βόρειας Κίνας, της Κεντρικής Ασίας, της Νότιας Αυστραλίας και της Ανατολικής Αφρικής τα φαινόμενα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επέκταση της καλλιέργειας του σιταριού.

Από τα παραπάνω λοιπόν καθίσταται φανερό ότι η παγκόσμια γεωργία έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα κλιματική πραγματικότητα ενώ οποιαδήποτε αλλαγή στα επίπεδα παραγωγής τροφίμων θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις παγκοσμίως.

Σύνταξη: Σοφία Κλαδάκη

Η Σοφία Κλαδάκη εργάζεται σε πολυεθνική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο και ειδικεύεται στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Έχει μεταπτυχιακό στη Διεθνή Ανάπτυξη (MSc in Development Studies) από το London School of Economics (LSE) και προπτυχιακό στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.