Οι ευρωβουλευτές ανεβάζουν τον πήχη της κλιματικής φιλοδοξίας

Με το άρθρο «Οι ευρωβουλευτές ανεβάζουν τον πήχη της κλιματικής φιλοδοξίας» στο energypress, o Νίκος Μάντζαρης, αναλυτής πολιτικής στο Green Tank, αναλύει τα αποτελέσματα της πρόσφατης ψηφοφορίας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ (17 Μαΐου 2022) σχετικά με την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και τις θέσεις των πολιτικών ομάδων.

Καθώς το ΣΕΔΕ αποτελεί ζωτικό εργαλείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα, το κεντρικό διακύβευμα της αναθεώρησης είναι η διασφάλιση της επάρκειάς του ως προς την επίτευξη του συνολικού κλιματικού στόχου της ΕΕ για το 2030, ο οποίος εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνει πιο φιλόδοξος λόγω της επιτακτικής ανάγκης απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.  Ενμέσω πολέμου και συζήτησης περί πιθανής επιστροφής στον λιγνίτη, οι θέσεις των ευρωβουλευτών αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου ότι η συγκεκριμένη οδηγία επηρεάζει απευθείας την τιμή του άνθρακα και το λειτουργικό κόστος μονάδων καύσης ορυκτών καυσίμων.

Ο Νίκος Μάντζαρης ξεχώρισε 10 σημεία της ψηφοφορίας που διαμόρφωσαν τη συζήτηση για το ΣΕΔΕ κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης – συχνά με έντονες πολιτικές διαφοροποιήσεις – και είναι κεντρικής σημασίας για τη μελλοντική λειτουργία του. Συνοπτικά, είναι τα εξής:

  • Αυξημένη κλιματική φιλοδοξία: Επικράτησε η τροπολογία με τον υψηλότερο κλιματικό στόχο, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους οραματίζονται μια επιστροφή στον λιγνίτη και τον λιθάνθρακα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  • Ταχύτερη κατάργηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών για τη βιομηχανία: Όπως και στην περίπτωση της κλιματικής φιλοδοξίας, επικράτησε η τροπολογία που προτάσσει την προστασία του κλίματος ως προτεραιότητα.
  • Μεγαλύτερο Ταμείο Καινοτομίας για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας: Ψηφίστηκε γενναία αύξηση του Ταμείου Καινοτομίας και μετονομάστηκε σε «Ταμείο Κλιματικών Επενδύσεων» δίνοντας προτεραιότητα στη μείωση των εκπομπών κλίμα.
  • Διατήρηση της αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους CO2: Αντίθετα με ό,τι συνέβη στα ζητήματα της κλιματικής φιλοδοξίας και της κατάργησης των δωρεάν δικαιωμάτων στη βιομηχανία, η διατήρηση του μέτρου της αντιστάθμισης ευνοεί τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.
  • Συρρίκνωση του Ταμείου Εκσυγχρονισμού: Το μέγεθος του Ταμείου μειώθηκε στο 2% των συνολικών δικαιωμάτων της περιόδου 2024-2030 με 0,5% να ανακατευθύνεται στο Ταμείο Καινοτομίας.
  • Αποκλεισμός επενδύσεων σε πυρηνική ενέργεια: Σε τρεις διακριτές τροπολογίες οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν την απαγόρευση της χρήσης όλων των πόρων για οποιαδήποτε επένδυση στην πυρηνική ενέργεια.
  • Πιο «επιθετικό» Αποθεματικό Σταθερότητας Αγοράς (MSR): Η συμβιβαστική τροπολογία προβλέπει όχι μόνο χαμηλότερα –σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν- άνω όρια δικαιωμάτων, αλλά και σταδιακή μείωση αυτών των ορίων μετά το 2025.
  • Προστασία από τη μεταβλητότητα των τιμών: Η τροπολογία που ψηφίστηκε ελάχιστα συνεισφέρει σε έναν αυστηρότερο μηχανισμό προστασίας από τη μεταβλητότητα των τιμών άνθρακα.
  • Ταχύτερη και πληρέστερη ενσωμάτωση της ναυτιλίας με στήριξη στην καινοτομία: Σχετικά με τον νέο-εισερχόμενο στο ΣΕΔΕ τομέα της ναυτιλίας, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ μιας πιο άμεσης και πλήρους ενσωμάτωσης του τομέα σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής.
  • Πιο ήπια εφαρμογή του νέου ΣΕΔΕ (ETS2) για τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές: Η τελική ψήφος για ήπια εφαρμογή καθρεφτίζει τις σοβαρές ανησυχίες για τον κοινωνικό αντίκτυπο της εφαρμογής του νέου ΣΕΔΕ, ειδικά στα πιο οικονομικά ευάλωτα στρώματα.

Ενόψει της ψηφοφορίας στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου (6-9 Ιουνίου 2022), το άρθρο καταλήγει πως τα κεντρικά θέματα θα είναι και πάλι η κλιματική φιλοδοξία και η ταχύτητα κατάργησης των δωρεάν δικαιωμάτων για τη βιομηχανία, καθώς και τροπολογίες για επιμέρους ζητήματα όπως τα Ταμεία Καινοτομίας και Εκσυγχρονισμού ή το νέο ΣΕΔΕ για τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 19 Μαΐου 2022 και μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο πατώντας εδώ.

Πηγές:
https://energypress.gr/ 

https://thegreentank.gr/