Οι μικροδορυφόροι του συστήματος EPS-Sterna της EUMETSAT

Η αριθμητική πρόγνωση καιρού χρησιμοποιεί προσομοιώσεις της ατμόσφαιρας για να μοντελοποιήσει την εξέλιξη του καιρού με την πάροδο του χρόνου. Η ακρίβειά της βασίζεται, εν μέρει, στο πλήθος των μετρήσεων στο μικροκυματικό μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Με τις μετρήσεις αυτές υπολογίζεται η θερμοκρασία και η υγρασία της ατμόσφαιρας.

Το σύστημα EPS-Sterna της EUMETSAT (EUMETSAT Polar System – Sterna (EPS-Sterna)) είναι μια νέα ομάδα μικροδορυφόρων, ο καθένας εκ των οποίων θα φέρει έναν υπερσύγχρονο όργανο παρατήρησης στο μικροκυματικό φάσμα. Η αρχική ομάδα θα αποτελείται από έξι δορυφόρους σε πολικές ηλιοσύγχρονες τροχιές. Σε μόλις πέντε ώρες το μέγιστο, οι δορυφόροι θα σκανάρουν το 90% του πλανήτη.

Τα όργανα των δορυφόρων αυτών θα μετρούν την ενέργεια που αντανακλάται από την επιφάνεια της Γης στο μικροκυματικό φάσμα συχνοτήτων. Επειδή ακριβώς οι μετρήσεις θα γίνονται πέρα από το ορατό φάσμα, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία, ακόμα και όταν έχει συννεφιά, βρέχει ή χιονίζει.

Το EPS-Sterna θα βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια των αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης παρέχοντας δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο με άνευ προηγουμένου ρυθμό κάλυψης. Το σύστημα θα συμπληρώσει τις παρατηρήσεις των πολικών δορυφόρων της EUMETSAT – Δεύτερης Γενιάς (EPS-SG), τους Αμερικανικούς πολικούς δορυφόρους (JPSS) και τους Κινέζικους δορυφόρους (FY-3).

Η EUMETSAT αναμένει ότι τα κράτη μέλη θα συζητήσουν την έγκριση του προγράμματος EPS-Sterna στα μέσα του 2025.

ΠΗΓΗ Άρθρου και εικόνων: EUMETSAT (https://www.eumetsat.int/eps-sterna  και https://www.eumetsat.int/media/51305).