Οι οικονομικές επιπτώσεις της ρύπανσης των παραλιών

Τι θα κάνατε αν φτάνατε σε μια παραλία και τη βρίσκατε γεμάτη με πλαστικά και άλλα σκουπίδια; Θα μένατε ή θα φεύγατε;

Μια πρόσφατη μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τη National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) διαπίστωσε ότι όταν η ποσότητα των σκουπιδιών διπλασιάζεται, οι παράκτιες οικονομίες ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά λόγω της μείωσης των επισκέψεων στις παραλίες και της απώλειας οικονομικής δραστηριότητας σε αυτές τις κοινότητες.

Για παράδειγμα: Η μεγαλύτερη πιθανή οικονομική απώλεια στις Η.Π.Α. υπολογίστηκε για την Κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνια, όπου ο διπλασιασμός της ποσότητας σκουπιδιών εκτιμήθηκε ότι θα προκαλέσει μείωση των εσόδων κατά 414 εκατομμύρια δολάρια στις τοπικές συναλλαγές που σχετίζονται με τον τουρισμό και απώλεια σχεδόν 4.300 θέσεων εργασίας.

Αντίθετα, κατά μήκος της ακτής της λίμνης Έρι του Οχάιο, εκτιμήθηκε ότι η μείωση σχεδόν στο μηδέν των απορριμμάτων, θα προσθέσει 217 εκατομμύρια δολάρια στις τοπικές συναλλαγές που σχετίζονται με τον τουρισμό και περισσότερες από 3.700 θέσεις εργασίας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς η ρύπανση των παραλιών μπορεί να επηρεάσει την οικονομία των παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αναψυχή και τον τουρισμό. Η πρόληψη της ρύπανσης των παραλιών προτού τα απορρίμματα εισέλθουν στους υδάτινους όγκους (θάλασσες, λίμνες, ποτάμια), μπορεί να προστατεύσει και να βοηθήσει στη διατήρηση μιας ακμάζουσας οικονομίας παράκτιου τουρισμού.

Όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στο κείμενο που εμφανίζεται στο σχετικό infographic, η NOAA χρηματοδότησε μια μελέτη για την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών επιπτώσεων της ρύπανσης στις παραλίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν η ρύπανση μπορεί να έχει αντίκτυπο στον αριθμό των ημερών που περνούν οι επισκέπτες σε αυτές τις παραλίες, με αποτέλεσμα αλλαγές στα ποσά που δαπανώνται εκεί, στον αριθμό των τοπικών θέσεων εργασίας και στην οικονομική αξία των περιοχών αυτών σε ότι σχετίζεται με τον τουρισμό και την αναψυχή.

Στο ίδιο infographic φαίνεται ότι επί παραδείγματι στην Κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνια (Orange County, California) η εξάλειψη της ρύπανσης (Eliminating Marine Debris) θα είχε ως αποτέλεσμα +2.1 εκατ. ημέρες επισκέψεων (visitor days), +129 εκτ. δολάρια σε αξία σχετιζόμενη με τον τουρισμό και την αναψυχή (recreational value), +187 εκατ. δολάρια σε συναλλαγές (tourism spending) και +1.900 θέσεις εργασίας (jobs). Αντίθετα, διπλασιασμός των ρύπων (Doubling Marine Debris) θα είχε ως αποτέλεσμά  -4.6 εκατ. ημέρες επισκέψεων, -275 εκατ. δολάρια σε αξία σχετιζόμενη με τον τουρισμό και την αναψυχή, -414 εκατ. δολάρια σε συναλλαγές και -4.200 θέσεις εργασίας.

 

Πηγή πληροφοριών και infographic: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)