Οι παγκόσμιοι ηγέτες γυρίζουν σπίτι μετά από ένα εμπνευσμένο συνέδριο για την κλιματική αλλαγή

Η λεζάντα της φωτογραφίας γράφει: “Οι παγκόσμιοι ηγέτες γυρίζουν σπίτι μετά από ένα εμπνευσμένο συνέδριο για την κλιματική αλλαγή”…