Οι περιβαλλοντικοί δορυφόροι στην υπηρεσία της έρευνας και της αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές

Πολλοί ίσως αναρωτούνται αν οι περιβαλλοντικοί δορυφόροι μπορούν να προσφέρουν «επιχειρησιακές» υπηρεσίες, πέρα από την αδιαμφισβήτητη συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα. Η απερίφραστη απάντηση είναι «ναι»! Ένα πρόσφατο παράδειγμα μας έρχεται από τις Η.Π.Α..

Το Δεκέμβριο του 2021 οι κεντροδυτικές Η.Π.Α. επλήγησαν από μια σειρά καταστροφικών ανεμοστρόβιλων. Στην εικόνα που ακολουθεί και ελήφθη από το όργανο MODIS του δορυφόρου Aqua στις 12/12 φαίνεται η πορεία του ανεμοστρόβιλου στο δυτικό Κεντάκυ, το οποίο υπέστη τις περισσότερες καταστροφές.

Εικόνα 3. Η περιοχή του Bowling Green στο Κεντάκυ. Με κίτρινές έως κόκκινες αποχρώσεις σημειώνονται οι πληγείσες περιοχές, ανάλογα με το μέγεθος της καταστροφής. Credits: ARIA Team, NASA JPL. Copyright contains modified Copernicus Sentinel data [2021] processed by the ESA

Οι ανεμοστρόβιλοι σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Οι πληγείσες περιοχές καταγράφηκαν με ακρίβεια από το όργανο VIIRS του δορυφόρου Suomi-NPP. Στην σχετική εικόνα φαίνονται οι ανθρωπογενείς πηγές φωτός κατά το βράδυ της 12/12/2021 σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Εικόνα 2. Ανθρωπογενείς πηγές φωτός κατά το βράδυ της 12/12/2021 σε σχέση με τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Credits: NASA Earth Observatory/Joshua Stevens, Michael Carlowicz

Τα δορυφορικά δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του synthetic aperture radar του δορυφόρου Sentinel-1 και εξειδικευμένους αλγορίθμους, οι ερευνητές κατόρθωσαν να ερμηνεύσουν τις αλλαγές στο τοπίο και να καθορίσουν το βαθμό των καταστροφών. Στον χάρτη που ακολουθεί σημειώνονται οι πληγείσες περιοχές με κίτρινες έως κόκκινες αποχρώσεις, ανάλογα με το μέγεθος της καταστροφής.

Εικόνα 1. Η πορεία του ανεμοστρόβιλου στο δυτικό Κεντάκυ. Credits: NASA Earth Observatory/Joshua Stevens, Michael Carlowicz

 

H χρήση της επιστημονικής γνώσης και των νέων τεχνολογιών και μεθόδων για την αντιμετώπιση καθημερινών ή σπανιότερων προβλημάτων καθώς και για τον μελλοντικό σχεδιασμό, είναι βασικότατος παράγοντας προετοιμασίας απέναντι στις αναπόφευκτες φυσικές καταστροφές που θα αντιμετωπίσουμε ως χώρα και ως πλανήτης. Καινοφανείς ή και εφαρμοσμένες σε άλλες χώρες ιδέες, μέθοδοι και τεχνολογίες, υψηλού ή χαμηλού κόστους, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υπερβάλλοντα σκεπτικισμό και να μην απορρίπτονται a-priori ή να τοποθετούνται σε ντουλάπια αρχείων μέχρι το πρόβλημα να μας χτυπήσει την πόρτα. Τότε ίσως είναι αργά…

 

Πηγή πληροφοριών και εικόνων σχετικά με τους ανεμοστρόβιλους στις Η.Π.Α.: «NASA Satellite Data Used to Assess Tornado Damage, Understand Storms»