Οι προγνώσεις επιπτώσεων των έντονων καιρικών φαινομένων συμβάλλουν στη μείωση των απωλειών ζωής λόγω καιρικών συνθηκών

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) δημοσίευσε  έγγραφο αναφοράς με τίτλο «Οδηγίες για τις υπηρεσίες πρόγνωσης και προειδοποίησης επιπτώσεων λόγω πολλαπλών κινδύνων» όπου αναδεικνύεται η αναγκαιότητα μετάβασης από την πρόγνωση καιρικών φαινομένων στην πρόγνωση των επιπτώσεών τους.  Η συγκεκριμένη μετάβαση διευκολύνεται από τα άλματα που έχουν επιτευχθεί στην επιστήμη και την τεχνολογία. Σύμφωνα με τον WMO, καθώς αυξάνονται οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι προγνώσεις όχι μόνο για το πως θα είναι ο καιρός, αλλά και για το τι θα κάνει ο καιρός, είναι ζωτικής σημασίας για να σωθούν ζωές και υποδομές. Στη συγκεκριμένη αναφορά του WMO παρέχονται πρακτικές πληροφορίες και περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τον τρόπο μετάβασης από τις τυπικές μετεωρολογικές προγνώσεις και προειδοποιήσεις στην παροχή υπηρεσιών πρόγνωσης και προειδοποίησης βάσει επιπτώσεων για πολλαπλούς κινδύνους, όπως πλημμύρες, καταιγίδες, ζημιές λόγω ανέμου και επιπτώσεις στις υποδομές, τα συστήματα μεταφορών, ενέργειας και υγείας.

Ο Cyrille Honoré (WMO, Δ/ντης) δήλωσε σχετικά ότι: «Τα τελευταία 50 χρόνια έχει σημειωθεί πενταπλάσια αύξηση των καταγεγραμμένων κινδύνων που σχετίζονται με τον καιρό, το κλίμα και το νερό, με μακροχρόνιες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Ο αριθμός των θανάτων έχει μειωθεί χάρη στην αυξημένη διαθεσιμότητα ακριβών και έγκαιρων προειδοποιήσεων. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι αδικαιολόγητα υψηλός, ως αποτέλεσμα της έλλειψης κατανόησης των πιθανών επιπτώσεων»

Η πρόγνωση με βάση τις επιπτώσεις επιτυγχάνεται μετατρέποντας σύνθετες επιστημονικές πληροφορίες σε αξιόπιστες γνώσεις οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη προετοιμασία  και λήψη μέτρων και δράσεων προστασίας. Η συγκεκριμένη δράση απαιτεί την όσο το δυνατόν πιο στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και των φορέων που παράγουν μετεωρολογικές υπηρεσίες και προϊόντα.