Οι πυρκαγιές θα μπορούσαν να αυξηθούν σε συχνότητα έως και 50% μέχρι το τέλος του αιώνα

Έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) αναφέρει ότι ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο θα μπορούσενα αυξηθεί έως και 14% έως το 2030, 30% έως το 2050 και 50% μέχρι το τέλος του αιώνα. Μερικές από τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα σημειωθούν σε περιοχές που συνήθως δεν είχαν μεγάλο ιστορικό δασικών πυρκαγιών, όπως η Κεντρική Ευρώπη. Περιοχές τροπικών δασών στην Ινδονησία και στο νότιο Αμαζόνιο είναι επίσης πιθανό να δουν αυξηση πυρκαγιών. Στην έρευνα συμμετέχουν το Met Office και το Κέντρο Οικολογίας & Υδρολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη μελέτη συνδυάστηκαν οι πιο σύγχρονες δορυφορικές παρατηρήσεις δασικών πυρκαγιών, δεδομένα κάλυψης βλάστησης και μετεωρολογικών συνθηκών με πολλαπλά κλιματικά μοντέλα, επιτρέποντας στους επιστήμονες να κάνουν προβλέψεις για μελλοντικές πυρκαγιές με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά από ό,τι στο παρελθόν. Αν και οι πυρκαγιές τοπίων είναι μια φυσική διαδικασία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάζονται για ένα υγιές οικοσύστημα, αυτή η έκθεση εστιάζει σε μεγάλες, ασυνήθιστες πυρκαγιές και είναι η αλλαγή στο πρότυπο αυτών των πυρκαγιών που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία .

Ο Δρ Douglas Kelley, από το Κέντρο Οικολογίας & Υδρολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνει σχετικά ότι: «Οι πυρκαγιές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα. Οι πυρκαγιές σε οικοσυστήματα που αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες άνθρακα έχουν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων CO2 στην ατμόσφαιρα. Αυτό επιδεινώνει την υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών. Η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα αποτρέψει μερικές από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη συχνότητα πυρκαγιών, και θα συμβάλει στον περιορισμό της υπερθέρμανσης και των πυρκαγιών, καθώς και των επιπτώσεων στους ανθρώπων και την πανίδα».