Οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus, ο Σεπτέμβριος του 2021 παρουσίασε τα παρακάτω χαρακτηριστικά όσον αφορά στη θερμοκρασία:

  • Σε παγκόσμιο επίπεδο ο Σεπτέμβριος του 2021 ήταν μεταξύ των 4 πιο θερμών Σεπτέμβριων.
  • Στην Ευρώπη σε ορισμένες περιοχές η αύξηση της θερμοκρασίας ήταν σημαντική, σε περιοχές όμως της Ανατολικής Ευρώπης η θερμοκρασία ήταν χαμηλότερη από τις κλιματικές τιμές.
  • Στην Ελλάδα η μεση θερμοκρασία του μήνα ήταν κοντά στις κλιματικές τιμές.

Το Σχήμα δίνει την απόκλιση των θερμοκρασίων απο τις κλιματικές τιμές, τόσο σε όλη τη Γη όσο και στην Ευρώπη.

Πηγή: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.