Ορατές από το διάστημα οι επιπτώσεις της ξηρασίας στο Μαρόκο

Το Μαρόκο βιώνει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών. Τα επίπεδα των χειμερινών βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν το 2021-2022 είναι 64% κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο και οι ταμιευτήρες του Μαρόκου, προσεγγίζουν κατά μέσο όρο μόνο το 33,2% της χωρητικότητάς τους. Μερικές από τις πιο ανησυχητικές συνθήκες παρατηρούνται στη γεωργική περιοχή της Doukkala, όπου η τεχνητή λίμνη του φράγματος Al Massira (νότια της Καζαμπλάνκα) βρίσκεται μόλις στο 6,7% της χωρητικότητάς της.

Οι δύο παρακάτω εικόνες, οι οποίες ελήφθησαν από τους δορυφόρους Copernicus Sentinel-3 στις 14 Φεβρουαρίου 2021 (αριστερά) και στις 13 Φεβρουαρίου 2022 (δεξιά) δείχνουν τις επιπτώσεις που έχει στη βλάστηση η σοβαρή ξηρασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μαρόκο. Η εικόνα στα αριστερά δείχνει γεωργικές εκτάσεις με βλάστηση σε πλήρη άνθηση πριν από περίπου ένα χρόνο. Η εικόνα στα δεξιά δείχνει τις ίδιες περιοχές με σχεδόν ολική απουσία βλάστησης, ως αποτέλεσμα της απουσίας βροχοπτώσεων.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση, αποστολή Copernicus Sentinel-3