Παγκόσμια Ημέρα Δασών και Δασοπονίας • #IntForestDay

Στις 21 Μαρτίου κάθε χρόνο γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα των Δασών και της Δασοπονίας.

Με αφορμή αυτή την ημέρα και με βάση την σημαντικότητα των δασών καθώς και την ύψιστη συνεισφορά τους στο περιβάλλον και την βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής, το Climatebook παρουσιάζει την δασοκάλυψη στην Ελλάδα σύμφωνα και με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων Γης CORINE Land, καθώς επίσης και μια δορυφορική εικόνα από την περιοχή της Φλώρινας και του ορεινού όγκου του Βιτσίου και του Βαρνούντα κατά την διάρκεια του Φθινοπώρου 2022.

Το συνολικό ποσοστό δασοκάλυψης στην χώρα φθάνει περίπου το 60%, αποτελούμενο από δάση, δασικές εκτάσεις, βοσκοτόπους καθώς και άλλες εκτάσεις. Η Ελλάδα είναι μέσα στις πρώτες χώρες της Ευρώπης στην κατάταξη σε δασικό πλούτο.

Μία από τις κυριότερες απειλές των δασών (μεταξύ άλλων) είναι οι δασικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια καήκαν περίπου 1.8 εκατομμύρια στρέμματα γης, αποτελούμενα σε μεγάλο ποσοστό από δασικές εκτάσεις.

Τα δάση συμβάλλουν δραστικά στη δέσμευση του άνθρακα καθώς και στη μείωση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας, στο οποίο αποδίδεται κατά μεγάλο ποσοστό η υπερθέρμανση του πλανήτη. Η προστασία των δασών, καθώς και οι εργασίες ανάπτυξης και ανάνπλασης αυτών όπως οι αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις σε περιοχές με υποβαθμισμένο δασικό οικοσύστημα αποτελούν αποδεδειγμένα σημαντικές ενέργειες, με ελάχιστο οικονομικό κόστος, για την αντιμετώπιση και συνεπώς την καταπολέμηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Εικόνα 1. Δασοκάλυψη στην Ελλάδα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Γης Corine Land.

Εικόνα 2. Δορυφορική εικόνα από την περιοχή του ορεινού όγκου του Βιτσίου και του Βαρνούντα στην Φλώρινα το Φθινόπωρο 2022. Πηγή εικόνας: Sentinel2/Copernicus

Πηγή δεδομένων: CORINE Land,