Παρήλιο στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Η υψηλή συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης ψηλά στην τροπόσφαιρα πάνω από τη χώρα μας βοήθησε στη δημιουργία νεφώσεων που αποτελούνται αποκλειστικά από πάγο (θύσσανοι) την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022. Σε προηγούμενο άρθρο του Climatebook αναφερθήκαμε στους μηχανισμούς δημιουργίας αυτών των νεφών.

Η κάμερα καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε τη δημιουργία δύο παρήλιων στον ουρανό της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τετάρτης 30/3. Όπως φαίνεται και στα στιγμιότυπα της κάμερας, πρόκειται για την αντανάκλαση του ηλιακού φωτός από τους παγοκρύσταλλους των θυσσάνων. Εμφανίζονται περίπου 22 μοίρες δεξιά και αριστερά του Ήλιου, παράλληλα με τον ορίζοντα.

Η κάμερα καιρού λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).