Πώς και πόσο αναμένεται να αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας μέχρι το 2100;

Σε προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στους μηχανισμούς και το μέγεθος της ανόδου της στάθμης της θάλασσας από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις των κλιματολόγων για την εξέλιξη του φαινομένου μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα.

Η τελευταία (6η) έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος του ΟΗΕ (IPCC) αναφέρει ότι η παγκόσμια μέση άνοδος της στάθμης της θάλασσας μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της υπερθέρμανσης. Ενδεικτικά, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα:

  • στην περίπτωση υπερθέρμανσης 2 °C το 2100 θα έχουμε άνοδο της στάθμης κατά 0,40-0,69 μέτρα σε σχέση με την περίοδο 1995-2014, ενώ
  • στην περίπτωση υπερθέρμανσης 5 °C το 2100 θα έχουμε άνοδο 0,69-1,05 μέτρα.

Και στις 2 περιπτώσεις περίπου το 1/3 της ανόδου θα οφείλεται στη θερμική διαστολή της θάλασσας και τα 2/3 της ανόδου θα οφείλονται στην υποχώρηση και τήξη των παγετώνων. Όσον αφορά την αβεβαιότητα που έχουμε για ένα συγκεκριμένο μέγεθος υπερθέρμανσης, το μεγαλύτερο μέρος αυτής σχετίζεται με την απόκριση των παγετώνων της Ανταρκτικής.

Η πρόβλεψη για την πορεία της στάθμης της θάλασσας μέχρι το 2100 σε σχέση με την περίοδο 1995-2014 με βάση 4 σενάρια υπερθέρμανσης. Οι γραμμές αντιστοιχούν στη μέση τιμή και οι σκιάσεις στο εύρος των πιθανών σεναρίων. Πηγή: NASA

 

Περισσότερα στοιχεία για την αναμενόμενη άνοδο της στάθμης και τις συνεισφορές των διάφορων μηχανισμών μπορεί κανείς να βρει είτε απευθείας στην έκθεση του IPCC [1], είτε στις διαδραστικές πλατφόρμες του IPCC [2] και της NASA [3]. Εκτός από εκτιμήσεις για την άνοδο της παγκόσμιας στάθμης, τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν και την εξαγωγή δεδομένων για συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος [4].

Όσον αφορά την Ελλάδα, στην περίπτωση που το 2100 έχουμε μια υπερθέρμανση 3 °C, εκτιμάται ότι η άνοδος της στάθμης θα κυμανθεί στα 0,5-0,7 μέτρα. Όσον αφορά τις ακτές, αυτές ενδέχεται να δουν τιμές πέραν αυτού του εύρους λόγω κάθετων μετατοπίσεων της στεριάς και άλλων παραγόντων που αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο.

Πηγές δεδομένων:
[1] https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
[2] https://interactive-atlas.ipcc.ch/
[3] https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool?type=global
[4] https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool