Πρωτοφανές λιώσιμο του πάγου στο Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ

Το Aρχιπέλαγος Svalbard πλήττεται από ένα άνευ προηγουμένου επεισόδιο τήξης πάγου, το οποίο έχει προκληθεί από τις υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν από τις αρχές του καλοκαιριού σε αυτή την περιοχή του Αρκτικού Κύκλου.

Σύμφωνα με το Εργαστήριο Κλιματολογίας και Τοποκλιματολογίας του Πανεπιστημίου της Λιέγης, μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2022, η απόκλιση της θερμοκρασίας (θερμοκρασιακή ανωμαλία) στο Σβάλμπαρντ ήταν μεταξύ 2 και 3°C και το ισοζύγιο μάζας πάγου, ή Επιφανειακό Ισοζύγιο Μάζας (Surface Mass Balance -SMB), ήταν έντονα αρνητικό. Η σωρευτική τιμή του ισοζυγίου κατά τη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού έφτασε περίπου τα 400 mm, μια πρωτοφανής τιμή, περίπου πέντε φορές υψηλότερη από τις τιμές αναφοράς.

Tο Επιφανειακό Ισοζύγιο Μάζας πάγου (Surface Mass Balance -SMB), είναι ένας δείκτης που εκφράζεται σε mm, και συνδυάζει μετρήσεις από χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, απορροές νερού τήξης και εξάχνωσης/εξάτμισης.

Στους χάρτες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά το Επιφανειακό Ισοζύγιο Μάζας Πάγου – SΜΒ (σε mm) από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τη σημερινή ημερομηνία, όπως προσομοιώνεται από το περιφερειακό κλιματικό μοντέλο MAR (με ανάλυση 15 km) που χρησιμοποιεί κλιματικά δεδομένα ERA5 (1950-2022) και το μοντέλο Global Forecast System (GFS).  Ο δεξιός χάρτης, δείχνει το ισοζύγιο μάζας πάγου, παρόμοια με τον αριστερό χάρτη, όμως σε σχέση με τον μέσο όρο των δεδομένων ERA 1981-2010. Ανωμαλίες χαμηλότερες από την καταγεγραμμένη διαχρονική μεταβλητότητα των ετών 1981-2010 εμφανίζονται με λευκά στίγματα. Πηγή: Πανεπιστήμιο Λιέγης

Οι παρακάτω εικόνες, οι οποίες ελήφθησαν από τους δορυφόρους Copernicus Sentinel-2, παρουσιάζουν τη σύγκριση της κατάστασης της παγοκάλυψης του νησιού Edgeøya, στα νότια του αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ, στις 28 Αυγούστου 2021 (εικόνα στα αριστερά) και στις 20 Αυγούστου 2022 (εικόνα στα δεξιά). Στην εικόνα παρατηρείται ότι το 2022 το φρέσκο χιόνι και ο πάγος απουσιάζουν εντελώς, ενώ τα παλαιότερα στρώματα πάγου εκτέθηκαν στο φως του ήλιου και υπέστησαν ένα φαινόμενο ταχείας τήξης.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση, αποστολή Copernicus Sentinel-2