Πυρκαγιές - Ευρώπη: Η Ελλάδα η πιο επιβαρυμένη περιοχή της Ευρώπης σε ποιότητα αέρα τον Αύγουστο 2023

Πολύ επιβαρυμένη η ποιότητα του αέρα σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης για τον Αύγουστο 2023, σύμφωνα με ανάλυση που πραγματοποίησε η επιστημονική ομάδα του climatebook.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα από την υπηρεσία Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας (CAMS) του Copernicus τα οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του climatebook, παρατηρείται πως η πιο επιβαρυμένη περιοχή της Ευρώπης σε ποιότητα αέρα για τον Αύγουστο 2023 ήταν η Ελλάδα και η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 1, στην περιοχή της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 (σωματίδια διαμέτρου μικρότερης των 10 μικρομέτρων) για το μήνα Αύγουστο που προκλήθηκαν από δασικές πυρκαγιές. Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές όπως του Έβρου και της Αττικής, φαίνεται πως επηρέασαν κατά πολύ την ποιότητα αέρα στην περιοχή της Ελλάδας, περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή στην Ευρώπη.

Εικόνα 1. Συνολική ποσότητα αιωρούμενων σωματιδίων PM10 για τον Αύγουστο 2023 στην Ευρώπη από την υπηρεσία CAMS του Copernicus.

Πηγή δεδομένων: CAMS/Copernicus.