Πυρκαγιές στην Αυστραλία καίνε τη λιγοστή χαμηλή βλάστηση κατά μήκος χειμάρρων

Η εντυπωσιακή λήψη του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 δείχνει με σκούρο χρώμα τις καμένες εκτάσεις στη Βορειοδυτική Αυστραλία την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, κοντά στην πόλη Karratha. Το ερημικό τοπίο της περιοχής διαβρέχεται από χειμάρρους τον χειμώνα του Νότιου Ημισφαιρίου, αλλά τώρα κατά τη διάρκεια του θέρους, μεγάλες πυρκαγιές καίνε τη χαμηλή βλάστηση κατά μήκος των χειμάρρων σχηματίζοντας αυτούς τους “δενδρίτες” καμένων εκτάσεων.
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η κύρια αιτία έναρξης δασικών πυρκαγιών και στην Αυστραλία, αλλά πολλές ακόμη ξεκινούν κατά τη διάρκεια ξηρών καταιγίδων.