Πυρκαγιές στην υποσαχάρια Αφρική

 H παρακάτω εικόνα, η οποία ελήφθη από έναν από τους δορυφόρους της αποστολής Copernicus Sentinel-2 στις 8 Φεβρουαρίου 2022, δείχνει τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται  στο εθνικό πάρκο Boma στο Νότιο Σουδάν.

Οι πυρκαγιές είναι συχνές αυτή την εποχή στις περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής. Οι περισσότερες από αυτές τις δασικές πυρκαγιές συνδέονται με παλιές γεωργικές πρακτικές που στοχεύουν στον καθαρισμό της γης από θαμνόξυλο και τα υπολείμματα των καλλιεργειών. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο δασικών πυρκαγιών Global Forest Watch, περισσότερες από 20.000 ειδοποιήσεις πυρκαγιάς έχουν εκδοθεί στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα τα επίπεδα εκπομπών άνθρακα στην ατμόσφαιρα να είναι πάνω από το μέσο όρο, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS).

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση, αποστολή Copernicus Sentinel-2